Betting på nätet

Så länge det har funnits pengar har det förmodligen funnits olika typer av betting. Men vad är då egentligen betting? Betting innebär i grund och botten att man satsar pengar på att något särskilt i framtiden ska hända. Ofta sker detta i sportsammanhang eftersom det är något som många i efterhand kan kontrollera sanningshalten i. Det finns dock betting även i andra sammanhang än bara sport. Andra exempel är politiska händelser, vem som ska vinna en viss dokusåpashow, vem som ska vinna ett visst pris och så vidare. I regel är det så att ju lägre sannolikheten för att något ska inträffa desto mer pengar har man chans att vinna om man satsar på det.

Betting och odds

För att mäta sannolikheten på en enskild händelse och därmed beräkna hur mycket man kan vinna genom att satsa på händelsen så använder man sig av så kallade odds. Hur dessa beräkningar ser ut skiljer sig något länder emellan men det vanligaste i Europa är att man använder sig av så kallade decimalodds. Det innebär att man helt enkelt multiplicerar den summa man satsar med oddset och om man vinner får man tillbaka den multiplicerade summan. Satsar man till exempel 100 kronor på ett odds som är 2.5 får man alltså tillbaka 250 kronor och därmed har man gått plus 150 kronor. Svårare än så är det inte.

I USA använder man sig av ett annat system som kallas för moneyline odds. Det innebär att man använder sig av tal med plus och minus. Har talet ett minus framför sig så innebär det att man måste satsa minst den summan för att gå plus 100 kronor. Är det ett plus framför talet innebär det istället att man får tillbaka så mycket plus sin insats om man vinner. Satsar man till exempel 100 kronor på ett odds som är +400 så innebär det att man får 100+400 = 500 kronor tillbaka. I Storbritannien har man ett helt eget system där oddset utgörs av ett bråktal. 5/1 innebär till exempel att man får 5 gånger pengarna tillbaka och så vidare.

Vanligast sporter att spela på

Inom Europa är det helt klart fotboll som är den vanligaste sporten när det kommer till betting. Det beror sannolikt på att det är den största sporten över huvud taget och därmed finns det mycket fler tillfällen att spela på eftersom det finns så många matcher som utspelas regelbundet. Tack vare internet kan man spela på matcher som pågår över hela världen.

Hur blir man en bra spelare inom betting?

Inom spel om pengar handlar det alltid till en stor del om tur. Men inom betting liksom poker har man en stor fördel om man dessutom har skicklighet. Inom poker gäller det att vara bra på att läsa av och att veta vilka kort man ska satsa på. Inom betting däremot så är det bra att känna till så mycket om sporten man satsar på som möjligt. Ju mer man känner till om en sport eller ett lag desto lättare är det att förutsäga hur det kommer att gå.